topnew heb

ד"ר אשבל רצון

eshbal1

שיוכים אקדמיים לאחר הדוקטורט:
2014-2016 מכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים הורעיונות, אוניברסיטת תל אביב
2015 אוניברסיטת חיפה
2013-2014 עמיתת פולברייט, אוניברסיטת פרינסטון
2012-2013 עמיתת מלגת פרת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2012 מרכז מגילות, אוניברסיטת חיפה
 
פרוייקטים שעשתה באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם ד"ר יונתן בן דב:
תרגום ספר המאורות עם הערות נוסח ופרשנות, תיאור ייחודי של בריאת העולם בספר חנוך (סט), מהדורה למגילת לוח בכתב סתרים (4Q324d).
בתום שנתיים של לימודי תואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, הועברה למסלול ישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי היהדות.
 נושא הדוקטורט:
"תפישת מבנה היקום בספר חנוך" בהנחייתו של פרופ' בצלאל בר כוכבא. הגשת הדוקטורט לשיפוט בינואר 2012.
לאורך תקופת לימודיה עבדה כעוזרת מחקר של פרופ' רן צדוק ושל פרופ' יונתן בן דב.
תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב במסלול דו-חוגי: המחלקה לפיזיקה ואסטרונומיה והחוג ללימודים כלליים ובין-תחומיים של הפקולטה למדעי הרוח 
(תוך התמקדות בהיסטוריה של עם ישראל, מקרא ולשונות שמיות, סיום בהצטיינות יתרה). 
לימודי יהדות חוץ-אקדמיים במשך למעלה משנתיים במדרשות ליהדות: מדרשת לינדנבאום ("ברוריה"), ביה"מ הגבוה לנשים במגדל עז ויעוד. 
לשונות עתיקות: ארמית, אוגריתית, אכדית, יוונית, געז וערבית. לשונות מחקר: עברית, אנגלית, צרפתית וגרמנית.