כרך טו  (תש"ף -תשפ"א 2021)
תקצירי כרך ט"ו (תש"ף - תשפ"א 2021)
תקצירי כרך ט"ו (תש"ף - תשפ"א 2021) - ENG

כרך י (תשע"ד)
תקצירים כרך י (תשע"ד)

כרכים ח-ט (תש"ע)
תקצירים כרכים ח-ט (תש"ע)

כרך ז (תשס"ט)
תקצירים כרך ז (תשס"ט)

כרכים ה-ו (תשס"ח): ספר היובל לדבורה דימנט, הכולל גם מאמרים באנגלית.
תקצירים כרכים ה-ו (תשס"ח)

כרך ד (תשס"ו)
תקצירים כרך ד (תשס"ו)

כרך ג (תשס"ה)
תקצירים כרך ג (תשס"ה)

כרך ב (תשס"ד)
תקצירים כרך ב (תשס"ד)

כרך א (תשס"ג)
תקצירים כרך א (תשס"ג)