כרך ראשון של כתב העת מגילות יצא בשנת תשס"ג, ומטרתו המוצהרת היתה להיות במה למחקרים בעברית על מגילות מדבר יהודה.
כתב העת נוסד בסמוך לסיום פרסומן של כל המגילות, והוא נועד למלא את החסר בפרסומים בעברית בנושא.
העורכים המייסדים של כתב העת הם פרופ' דבורה דימנט ופרופ' משה בר-אשר, ובעריכתם יצאו תשעה כרכים בשיתוף אוניברסיטת חיפה ומוסד ביאליק (שנים מהכרכים כפולים).
רוב המאמרים בכרכים השונים הינם עיבודים להרצאות שניתנו בסדנת חיפה השנתית לחקר מגילות קומראן, ועליהם נוספו מאמרים אחרים של חוקרים מן התחום או מתחומים קרובים.
המאמרים כוללים מהדורות חדשות לטקסטים, פרשנות, שאלות לשון ונוסח, דיון בענייני אמונות ודעות במגילות קומראן וביקורות על ספרים חדשים.

כרכים י'-ט"ו יצאו לאור בשיתוף הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה ומרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטה העברית בעריכת פרופ' יונתן בן-דב ופרופ' מנחם קיסטר.
החל מכרך ט"ז העורכים הראשיים של כתב העת מגילות הינם פרופ' דבורה דימנט ופרופ' נועם מזרחי. ד"ר ליאורה גולדמן הינה עורכת המשנה.

מאמרים להגשה ל"מגילות" יש לשלוח אל פרופ' דבורה דימנט This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הנחיות להגשת מאמרים

תוכן עניינים ותקצירים

לרכישה באתר מוסד ביאליק

לקריאה מקוונת במאגר JSTOR