החוג למקרא באוניברסיטת חיפה - The Department for Biblical Studies, University of Haifa

הספריה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי -  The Leon Levi Dead Sea Scrolls Digital Library

מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן - Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature

הביבליוגרפיה של מרכז אוריון -  The Orion Center Bibliography

מגילות ים המלח - המיזם הדיגיטלי -  The Digital Dead Sea Scrolls