megilot-inner-page-top

אודות כתב העת מגילות

כרך ראשון של כתב העת מגילות יצא בשנת תשס"ג, ומטרתו המוצהרת היתה להיות במה למחקרים בעברית על מגילות מדבר יהודה. כתב העת נוסד בסמוך לסיום פרסומן של כל המגילות, והוא נועד למלא את החסר בפרסומים בעברית בנושא.
העורכים המייסדים של כתב העת הם פרופ' דבורה דימנט ופרופ' משה בר-אשר, ובעריכתם יצאו תשעה כרכים (שנים מהם כפולים). תשעה כרכים אלה הוצאו בשיתוף אוניברסיטת חיפה ומוסד ביאליק.
רוב המאמרים בכרכים השונים הינם עיבודים להרצאות שניתנו בסדנת חיפה השנתית לחקר מגילות קומראן, ועליהם נוספו מאמרים אחרים של חוקרים מן התחום או מתחומים קרובים. המאמרים כוללים מהדורות חדשות לטקסטים, פרשנות, שאלות לשון ונוסח, דיון בענייני אמונות ודעות במגילות קומראן וביקורות על ספרים חדשים.
החל מכרך י' כתב העת "מגילות" יוצא בשיתוף אוניברסיטת חיפה (הפקולטה למדעי הרוח) ומרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטה העברית. העורכים הם: פרופ' יונתן בן-דב ופרופ' מנחם קיסטר.
הקישורים הבאים מפנים אל תוכן העניינים של הכרכים ואל התקצירים באנגלית.

מאמרים להגשה ל"מגילות" יש לשלוח אל פרופ' יונתן בן-דב This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 לרכישה באתר מוסד ביאליק

לקריאה מקוונת במאגר JSTOR

megilot button