topnew heb

ד''ר ליאורה גולדמן - קורסים

  • מי היו מחברי מגילות מדבר יהודה? (החוג לתולדות ישראל)
  • מגלות לגאולה - תקופת שיבת ציון (החוג לתולדות ישראל)
  • נביאי שיבת ציון (החוג למקרא)
  • ספר בראשית בראי הפרשנות היהודית הקדומה (החוג למקרא)
  • מגילות מדבר יהודה והמקרא (החוג למקרא)
  • סיפורי אליהו ואלישע (מכללת אורנים)