topnew heb

אסף גייער

אסף גייער – סטודנט לתואר שלישי בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה. אסף בוחן את השימוש הספרותי במידות ומשקלות בחכמה הקומראנית, והקשר בין החיבורי החכמה לבין חיבורים קרובים מימי בית שני מארץ ישראל ומאלכסנדריה, וספרות הלניסטית. סטודנט מחקר בפרויקט "מגילות בכתב סתרים" שבמפעל, וכן בפרויקט Scripta Qumranica Electronica. 
תואר שני - החוג למקרא באוניברסיטת חיפה - במסגרת התואר אסף ערך ניתוח ספרותי חדש הבוחן את גלגולי העריכה, המבנה והתוכן לשני הדפים האחרונים במגילת סרך היחד (1QS).
B.A. – בוגר תוכנית "אופקים", החוג למצטיינים באוניברסיטת חיפה, בוגר החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.