topnew heb

ד"ר הילה דיפני

hila difni


בוגרת המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר-אילן. את עבודת המוסמך כתבה על "חילוף נאומי איוב במחזור הנאומים הראשון בספר איוב", בהנחיית ד"ר נילי סמט.
כתבה דוקטורט בנושא "תרומתם של הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי לחקר נוסח המקרא", בהנחייתם של פרופ' עמנואל טוב וד"ר נילי סמט.
בשנת תש"ף הצטרפה כפוסט-דוקטורנטית לפרויקט Scripta Qumranica Electronica.

השתתפה בפרוייקט שעסק בתיארוך ספר משלי באמצעות שיקולים לשוניים, בראשות ד"ר נילי סמט, אוניברסיטת בר-אילן. חוקרת ומתעניינת בביקורת נוסח המקרא,
בפליאוגרפיה של הכתב העברי, בשילובה בחקר נוסח המקרא, בספרות החכמה ובספרות קומראן.