topnew heb

ד"ר שלמי אפרתי

 

shlomi efrati

בוגר החוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית. את עבודת המוסמך כתב על "נוסח פירוש רש"י לפרק כיצד הרגל," בהנחייתו של פרופ' שמחה עמנואל. כתב עבודת דוקטורט בנושא "פסיקתָא לעשרת הדברות: נוסח, עריכה וגלגולי מסורות," בהנחיית פרופ' מנחם קיסטר. בוגר התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים בביה"ס ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בשנת תש"ף הצטרף כפוסט-דוקטורנט לפרויקט Scripta Qumranica Electronica.

השתתף בפרויקט חקר מסורות הנוסח של הבבלי מן הגניזה בראשותו של יואב רוזנטל, האוניברסיטה העברית, ובמסגרת זו חקר ופרסם עותק ייחודי מן הגניזה של בבלי סנהדרין ומגילה.

חבר בקבוצת הקריאה בארמנית בראשותו של פרופ' מיכאל סטון ומתעניין בפרשנות מקרא ובסיפורים מקראיים בארמנית.

חוקר ומתעניין בספרות חז"ל, ספרות בית שני ומגילות קומראן, ביקורת הנוסח, ומחקר של מסורות מדרש ופרשנות, גלגוליהן והתפתחותן בעת העתיקה.