topnew heb

עינת טמיר

2012-2015 תואר ראשון דו-חוגי תקשורת ותולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה.
2016-2019 מ.א. בתולדות ישראל בתקופת העת החדשה ובמחקר קולנוע יידי במזרח אירופה בין מלחמות העולם באוניברסיטת חיפה.
עוזרת מחקר החל משנת 2016 במפעל לחקר מגילות מדבר יהודה.
מרכז עיסוקה הוא במגילות הקריפטיות מדרש משה 4Q249 ו- 4Q250.
עינת מתמחה בייצור פונטים לטובת מחקר ושחזור מגילות. כמו כן מתמחה בבניית שחזורי מגילות בעזרת כלים גראפיים וסיוע בהתקנת כתבי יד אקדמיים לפרסום.