topnew heb

משה דינגוט (מתנדב)

 moshe d1
משה דינגוט- בעל תואר מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטת בואנוס איירס.
בעל תעודת הוראה למקצועות היהדות מטעם "מכון גרינברג למורים מחו"ל" – ירושלים.
גמלאי מחברת "רפאל" אחרי 32 שנות עבודה כמהנדס מערכות אלקטרונית.
שומע חופשי בחוגים למקרא לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה זה כ-7 שנים.
מתנדב במפעל לחקר מגילות מדבר יהודה, תחת הנחיית פרופ. בן-דב וד"ר אשבל רצון, מועסק תיעתוק ושחזור מגילת לוח שנה קריפטית.
מתנדב בחפירות אתר בית שערים, בהנחיית פרופ. עדי ארליך, משנת 2014. משתתף בחפירות וברישום/מיון הממצאים.
מתנדב בפרוייקט "חקר ופרסום ממצאי אתר שקמונה", בהנחיית פרופ. איילת גלבוע והדוקטורנט מר גולן שלוי. משתתף במיון הממצאים ובבניית בסיס נתונים