topnew heb

ד''ר עתר לבנה

עתר לבנה סיימה את התואר הראשון שלה בחוג לתקשורת ובתוכנית אופקים (ב.א. מצטיינים) באוניברסיטת חיפה. לימודיה לתואר השני והשלישי נערכו בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה, עם התמתחות בנושא מגילות מדבר יהודה. עבודת הדוקטורט שלה (2011) כללה מהדורה ופירוש לחיבור שנתגלה בקומראן ומכונה "פסידו-יובלים".
מחקרה של עתר בעת ששהתה כתלמידת פוסט דוקטורט באוניברסיטת נוטר דאם (2010/2011) התמקד בספר היובלים. השנה, כתלמידת פוסט דוקטורט במרכז לחקר המגילות שבאוניברסיטת חיפה ובמרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן שבאוניברסיטה העברית, היא עוסקת במחקר אודות "המשפחה בספרות בית שני".