topnew heb

אנו מעמידים לרשות הציבור פונט של הכתב הקריפטי שעוצב על ידינו. המעוניינים מוזמנים לפנות במייל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בכל שימוש בפונט יש להעניק את הקרדיט הבא:

"באדיבות המפעל לחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטת חיפה; עיצוב: ניר ייני"

הפונט מיועד לשימוש במקלדת עברית. סימנים דיאקריטים נכתבים באמצעות הצירופים הבאים: 

נקודה מעל האות הֲ - Alt Gr + [

נקודה ריקה מעל האות וֱ -  Alt Gr + ב

עיגול ריק (.) - נקודה (.)

 

 

megilot button

starim

tzevet

scripta

iruim

מבזקים


אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של כרך י"ג בכתב העת "מגילות".
אתם מוזמנים להתרשם מתוכן העניינים ותקצירי המאמרים

Link

פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה

שמחים להזמינכם למפגש השני שייערך ב-26.12.17 בשעה 16:30 באודיטוריום ספריית אוניברסיטת חיפה.

לפירוט ההרצאות ולהרשמה:

Link

גיליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת. ניתנים לקריאה באתר JSTOR

גליונות כתב העת Revue de Qumran עלו לרשת.
ניתנים לקריאה באתר JSTOR

Link