topnew-heb

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

פרופ' בן-דב יונתן - קורסים

 • מבוא למגילות מדבר יהודה
 • נוסח המקרא בקומראן
 • מסורת המבול ממסופוטמיה ועד קומראן
 • מזמורים ותפילות בימי בית שני
 • נביאים ונבואה

ד''ר ליאורה גולדמן - קורסים

 • מי היו מחברי מגילות מדבר יהודה? (החוג לתולדות ישראל)
 • מגלות לגאולה - תקופת שיבת ציון (החוג לתולדות ישראל)
 • נביאי שיבת ציון (החוג למקרא)
 • ספר בראשית בראי הפרשנות היהודית הקדומה (החוג למקרא)
 • מגילות מדבר יהודה והמקרא (החוג למקרא)
 • סיפורי אליהו ואלישע (מכללת אורנים)

ד''ר לבנה עתר - קורסים

 • קורסים לתואר ראשון:
 • 2009 – 2010"מחזור סיפורי אברהם", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
 • 2011-2012"מבוא לבקורת הנוסח", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
 • קורסים לתואר שני:
 • 2009 - 2010 "אהבה במקרא ובפרשנות היהודית הקדומה", החוג למחשבת ישראל, אוניברסיטת חיפה
 • 2011 – 2012 "ספר שמות", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה

iruim

scripta

tzevet

starim