topnew-heb

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

מפעל למחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מהווה, זה שנים רבות, מרכז למחקר במגילות מדבר יהודה ובספרות בית שני הקרובה אליהן. חברי הסגל והחוקרים מפעילים פרויקטים שונים, ומקיימים קורסים וסמינרים סדירים. אוניברסיטת חיפה מוציאה לאור את כתב העת העברי 'מגילות', בשיתוף עם מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה מן האוניברסיטה העברית, ובהוצאת מוסד ביאליק. בכל שנה מתקיימת סדנה בחקר המגילות, המתנהלת בלשון העברית, וכן הרצאות אורח וכינוסים אחרים. המרכז תומך בתלמידי מחקר מצטיינים, הכותבים תזה, דוקטורט, או פוסטדוקטורט בתחום מחקר זה.

הפעילות המחקרית בנושא המגילות בחיפה יוסדה על-ידי פרופ' דבורה דימנט, כלת פרס ביאליק למדעי היהדות על מפעלה המחקרי רב השנים. כיום מרכז את הפעילות פרופ' יונתן בן-דב מן החוג למקרא.

הפעילות בשנים תשע"ב-תשע"ג מומנה מכספי הפרס ע"ש מיכאל ברונו, באמצעות יד הנדיב. לאורך השנים נתמכת הפעילות על-ידי הקתדרה ע"ש ג'ורג' ופלורנס וייז ליהדות בעולם העתיק. פרויקטים שונים שפעלו בחיפה לאורך השנים זכו למענקי מחקר מקרנות תחרותיות: הקרן הלאומית למדע, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Deutsche Israelische Projektkooperation (DIP)

iruim

scripta

tzevet

starim